Juridiskt ansvar

Du som privatperson och innehavare av en hjärtstartare åtar dig inget som helst medicinskt eller juridiskt ansvar.

Det är dock viktigt att du ser till att utrustningen fungerar, att batterier och elektroder inte har blivit för gamla. Följ instruktionerna för egenkontroll som du fått via din återförsäljare eller som finns i bruksanvisningen.  Vid frågor kontakta din återförsäljare.