Hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat slutar slå. Oftast sker det därför att hjärtats normala rytm ersatts av ett elektriskt kaos. Ett hjärtstopp kan ske av flera olika anledningar där hjärtinfarkt är den vanligaste. En människa som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp kollapsar och förlorar snabbt medvetandet, blir utan puls och slutar att andas. Om ingen behandling ges inom några minuter kommer detta tillstånd att leda till döden. Man brukar ge följande tumregel: Om ingen behandling eller hjärtstartare används ökar dödligheten vid hjärtstopp med ca 10 % / minut.

Kalla alltid på hjälp

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp måste personen få hjälp så fort som möjligt. Tiden är avgörande om personen kan räddas till livet. Hjärtstartare tillsammans med hjärt- lungräddning är den viktigaste åtgärden!

Det första du måste göra om du misstänker att någon i din närhet drabbats av ett plötsligt hjärtstopp är att snabbt kalla på hjälp. Ring först och främst 112 för att kalla på ambulans men du måste också försöka få hjälp av dina medmänniskor omkring dig.

Den hjälp du som medmänniska enkelt kan ge någon som drabbats av plötsligt hjärtstopp är hjärt- och lungräddning. Hjärt- och lungräddning innebär att du med rytmiska nedtryckningar av personens bröstkorg (bröstkompressioner) upprätthåller den cirkulation som är nödvändig för kroppen och att du med konstgjord andning syresätter blodet som cirkuleras.

När du larmat 112 om ett hjärtstopp instruerar larmoperatören dig sedan via telefonen hur du utför hjärt- och lungräddning.

Hjärtstartare ökar överlevnadschansen

Korrekt utförd hjärt- och lungräddning är livsviktig för den drabbades överlevnad men sällan ensamt tillräcklig för att rädda någon till livet. Det stillastående hjärtat måste återstartas och för det behövs en hjärtstartare. Finns hjärtstartare i närheten ökar detta ytterligare chanserna för den drabbade att överleva.