4 steg som räddar liv

De fyra stegen symboliserar den serie åtgärder som måste utföras var och en för sig om en person får ett oväntat hjärtstopp.

Möjligheten att överleva påverkas framförallt av hur snabbt de olika åtgärderna kan sättas igång. Om någon del fördröjs minskar chansen till överlevnad.

Steg 1

Tidigt larm, för att få hjälp. Detta innebär både larm till 112 och att du kallar på hjälp i din omedelbara närhet: ropa på grannar eller förbipasserande.

Steg 2

Tidig hjärt- lungräddning, för att vinna tid. Syre tillförs kroppen, pumpas runt och skyddar på så sätt hjärnan och andra organ från skador.

Ge 30 bröstkompressioner (ca 5 cm djup) och 2 inblåsningar (kontrollera att bröstkorgen häver sig). Fortsätt tills räddningspersonal anländer. Byt av med varandra om ni är fler.

Steg 3

Tidig defibrillering/elektrisk stöt genom hjärtat, för att starta hjärtat. Enbart hjärt- och lungräddning startar inte ett stillastående hjärta. För det behövs en hjärtstartare som levererar en strömstöt och återstartar hjärtat. I medicinska termer kallas det att defibrillera.

Steg 4

Tidig medicinsk behandling ges av ambulanspersonalen, exempelvis intubering för att säkra luftvägarna och tillförsel av läkemedel för att stabilisera patientens tillstånd.

Alla kan använda en hjärtstartare. Det går inte att göra fel. Hjärtstartaren talar nämligen om vad du ska göra i ett nödläge. Men det är alltid bra att ha gått en hjärt- och lungräddningsutbildning med hjärtstartare då en nödsituation uppstår, det ger lite extra säkerhet och trygghet.

 

Personer ansvariga för hjärtstartare bör alltid gå HLR-utbildning med hjärtstartare.

Vi listar här de utbildare på Åland som Projekt Hjärtstartare känner till och har kommit i kontakt med. Vänd dig till någon av dem för närmare information och prisuppgifter.

Inom ramen för företagshälsovården får 60 % av kostnaden dras av via FPA. Närmare uppgifter ger din företagshälsovårdare.