Lär dig mer

En hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin som avläser hjärtverksamheten hos en människa och som om det är nödvändigt kan leverera en strömstöt mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen.

Hjärtstartare (även kallad defibrillator eller Automatisk Extern Defibrillator, AED) som finns tillgängliga i samhället är enkla att använda och kräver inga egentliga förkunskaper. De är i stort sett självinstruerande och hjälper och vägleder användaren genom de olika moment som ska ske.

En del ger även instruktioner i hur hjärt- och lungräddning ska utföras korrekt. Ett flertal olika hjärtstartarmodeller finns på marknaden, alla har ungefär samma funktioner och ser förhållandevis lika ut.

Vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet kan använda en hjärtstartare för att försöka rädda livet på någon som drabbats av hjärtstopp. I praktiken är det omöjligt att använda apparaten fel. Hjärtstartaren ger tydliga röstinstruktioner på svenska.

Viktigt att känna till:

Skulle man försöka använda hjärtstartaren på en person som inte har drabbats av hjärtstopp så kommer hjärtstartaren att protestera. Hjärtstartaren levererar ström enbart om den känner av det elektriska kaos som är mottagligt för behandlingen.

Elektrisk stöt avges aldrig om det av någon orsak inte är lämpligt för den drabbade. Detta gör hjärtstartaren till en säker och användarvänlig, potentiellt livräddande apparat.

Tiden är avgörande!

Om hjärt- lungräddning påbörjas omedelbart och hjärtstartare dessutom finns tillgänglig inom 3 minuters avstånd är möjligheterna till överlevnad goda - ända upp till 70%.