5. Starta hjärt- lungräddning

Gör därefter 2 inblåsningar. Om du inte kan göra inblåsningar, gör enbart bröstkompressioner!

Bild: