5. Starta hjärt- lungräddning

Om ingen eller onormal andning, påbörja hjärt- lungräddning med 30 bröstkompressioner (tryck hårt med 5 cm djup, takt 100 - 120 tryck/minut).

Bild: